Aquanet

ART DIRECTION, BRANDING, WEB DESIGN

Agencja
Morski Studio

Creative Director
Maciej Piątek

Copywriter
Dorota Janta-Lipińska

Photo
Mateusz Jerzyk

Kampania społeczna, promująca picie wody z kranu, pt. „Zdrowy związek”. Projekt miał na celu podkreślenie więzi łączącej człowieka z wodą, a przede wszystkim – promocję picia wody z kranu („kranówki”).

Koncepcja kreatywna
Podzieliliśmy kampanię na dwa etapy. W pierwszym z nich działaliśmy teaserowo. Publikowaliśmy komunikaty o intrygującej, odważnej treści, sprawiając wrażenie kampanii społecznej dotyczącej związków międzyludzkich, nie budzimy żadnych skojarzeń z wodą.
Koncepcja kreatywna
W drugim etapie ujawniliśmy Aquanet jako autora komunikatów. Podtrzymaliśmy konwencję, wyjaśniając, że jedną ze stron zdrowego związku jest woda z kranu. Poinformowaliśmy o jej właściwościach, zachęcając do picia. W sesji zdjęciowej brali udział pracownicy Aquanetu.